คัชชูหนังเปิดปาก และด้านหน้าคลุมด้วยอะไหล่จากสวารอฟสกี้
1 2 3 4